Vítajte na našich stránkach!       Welcome on our Homepage!

Gravidita potvrdená. Šteniatká očakáváme koncom mája z exteriérovo aj krvne kvalitného spojenia. Otec : CH.AVENGER Ruffian Joanidis / Matka : CH.MONTANA Tiann                                                                        Gravidita potvrdená. Šteniatká očakáváme koncom mája z exteriérovo aj krvne kvalitného spojenia. Otec : CH.AVENGER Ruffian Joanidis / Matka : CH.MONTANA Tiann                                                                        Gravidita potvrdená. Šteniatká očakáváme koncom mája z exteriérovo aj krvne kvalitného spojenia. Otec : CH.AVENGER Ruffian Joanidis / Matka : CH.MONTANA Tiann                                                                        Gravidita potvrdená. Šteniatká očakáváme koncom mája z exteriérovo aj krvne kvalitného spojenia. Otec : CH.AVENGER Ruffian Joanidis / Matka : CH.MONTANA Tiann                                                                        Gravidita potvrdená. Šteniatká očakáváme koncom mája z exteriérovo aj krvne kvalitného spojenia. Otec : CH.AVENGER Ruffian Joanidis / Matka : CH.MONTANA Tiann                                                                        Gravidita potvrdená. Šteniatká očakáváme koncom mája z exteriérovo aj krvne kvalitného spojenia. Otec : CH.AVENGER Ruffian Joanidis / Matka : CH.MONTANA Tiann                                                                        Gravidita potvrdená. Šteniatká očakáváme koncom mája z exteriérovo aj krvne kvalitného spojenia. Otec : CH.AVENGER Ruffian Joanidis / Matka : CH.MONTANA Tiann                                                                        Gravidita potvrdená. Šteniatká očakáváme koncom mája z exteriérovo aj krvne kvalitného spojenia. Otec : CH.AVENGER Ruffian Joanidis / Matka : CH.MONTANA Tiann                                                                        Gravidita potvrdená. Šteniatká očakáváme koncom mája z exteriérovo aj krvne kvalitného spojenia. Otec : CH.AVENGER Ruffian Joanidis / Matka : CH.MONTANA Tiann                                                                        Gravidita potvrdená. Šteniatká očakáváme koncom mája z exteriérovo aj krvne kvalitného spojenia. Otec : CH.AVENGER Ruffian Joanidis / Matka : CH.MONTANA Tiann                                                                        Gravidita potvrdená. Šteniatká očakáváme koncom mája z exteriérovo aj krvne kvalitného spojenia. Otec : CH.AVENGER Ruffian Joanidis / Matka : CH.MONTANA Tiann                                                                        Gravidita potvrdená. Šteniatká očakáváme koncom mája z exteriérovo aj krvne kvalitného spojenia. Otec : CH.AVENGER Ruffian Joanidis / Matka : CH.MONTANA Tiann                                                                        Gravidita potvrdená. Šteniatká očakáváme koncom mája z exteriérovo aj krvne kvalitného spojenia. Otec : CH.AVENGER Ruffian Joanidis / Matka : CH.MONTANA Tiann                                                                       

 
 
 
 
 
 

 

 

Aktualizované / Last Update : 24.04.2019

  

e-mail: tiannkennel@gmail.com /  contact:   +421 905 145 980